PlacidWay Romania Medical Tourism

PlacidWay Romania Medical Tourism

Bucharest, Romania


Focus Area: PlacidWay Romania Medical Tourism | Servicii Medicale in Strainatate | Tratamente Cancer | Celule Stem | Operatii de Inima | Chrigie Cardiovasculara | Fertilizare In Vitro | Romania

Profile

PlacidRomania Turism Medical Pentru Romani

PlacidRomânia este un program de turism medical PlacidWay, special conceput pentru a satisface nevoile cet??enilor români care î?i doresc s? c?l?toreasc? spre destina?ii din întreaga lume ?i au nevoie de tratamente avansate ?i eficiente pentru tratamente cronice, opera?ii cosmetice, tratamente alternative ?i multe altele.

PlacidRomania combin? servicii de excelen?? în limba român? pentru pacien?ii care doresc îngrijiri medicale în str?in?tate, atât accesibile cât ?i eficiente.

Tratamente in strainatate pentru romani Romania PlacidWay

De la speciali?ti în chirurgie cosmetic? la clinici de medicin? alternativ?, cum ar fi celulele stem sau centre de tratament de fertilitate în str?in?tate, PlacidRomânia v? va ajuta pas cu pas la g?sirea op?iunii celei mai convenabile, oferindu-v? asisten?? gratuit? personalizat? în c?utarea dumneavoastr?: solu?ii de tratamente, chirurgie, programe de wellness.

Tratamente in afara granitelor pentru Romani

Treatment Options Abroad for Romanians Tratamente personalizabile pentru:

 • Cancer

 • Boli Cronice

 • Chirurgie Cardiac?

 • Stomatologie

 • Oftalmologie

 • Laparoscopie

 • Ortopedie

 • Chriurgie Robotic?

 • Chirurgie Gastric?

 • Diabet

 • Transplant de Organe

 • Fertilitate

 • Celule Stem

 • Chirurgie Cosmetic? ?i Reparatorie

 • Ginecologie

 • Wellness ?i Spa

PlacidRomânia este aici s? v? ajute ?i s? v? informeze despre cele mai bune centre de s?n?tate pentru a satisface cea mai larg? gam? de nevoi de tratament, indiferent de ?ar? sau statut socio-economic.

PlacidRomânia v? ajut? cu aranjamentele de c?l?torie, cazare, închirieri de ma?ini, ?i acces neîngradit spre sute de destina?ii, clinici, spitale ?i speciali?ti oriunde în lume, care s? satisfac? toate nevoile unei excursii de turism medical.

Noi v? ajut?m s? g?si?i:

 • Destina?ii globale
 • Cele mai bune centre de tratament
 • Speciali?ti Renumi?i
 • Spitale acreditate
 • Medicin? alternativ?

Alege Turism medical in afara tarii Romania

Accesul la îngrijire medical? excelent? este nelimitat! PlacidWay selecteaz? numai centrele medicale ?i furnizorii de servicii medicale care îndeplinesc sau dep??esc standardele interna?ionale în s?n?tate ?i calitatea serviciilor pentru pacien?i, precum ?i solu?ii de tehnologie medical? avansat?, care asigur? asisten?? medical? eficient? în mâinile speciali?tilor cu experien??.

Toate centrele de tratament afiliate PlacidWay sunt:

Worldwide Specialists in Health Care for Romanian Patients Standarde
Interna?ionale

Speciali?ti
cu Experien??

Solu?ii Complete
pentru S?n?tate

Servicii Clien?i
Excelente

 

Alege?i turism medical cu PlacidWay ?i ave?i acces la:

 • Clinici ?i speciali?ti oriunde în lume
 • Cele mai bune pre?uri
 • Op?iuni multiple de tratament

Optiuni de tratament pentru romani

PlacidWay ofer? românilor posibilitatea s? î?i personalizeze serviciile medicale de care urmeaz? s? beneficieze, conform bugetului, dorin?elor ?i preferin?elor personale. Lider global în informa?ii despre turism medical, PlacidWay reu?e?te s?-i g?seasc? fiec?ruia, gratuit, spitalele ?i clinicile ideale pentru tratament.

Dac? vorbim despre s?n?tatea dumneavoastr?, cele mai bune servicii sunt esen?iale! Accesa?i ce-i mai bun cu PlacidWay, ?i fi?i siguri c? tratamentul ales, inclusiv accesul transparent ?i nemijlocit la informa?ii este cea mai bun? solu?ie pentru satisfacerea tuturor dorin?elor atât în ceea ce prive?te s?n?tatea dvs., cât si serviciile de asisten?? clien?i.

Cu un click pe butonul de contact de mai jos
ave?i acces la tratamente oriunde în lume!

Contact PlacidRomania Medical Tourism Form

 Shares Comments

Reviews

No ratings for this center, please be first to write a review.
Search Filters

PlacidWay.com provides information and travel related services. We do not provide health care services. We provide information solely for informational purposes and do not endorse any particular health care provider or facility or any particular health care service or treatment. We are not affiliated with any health care provider or service and we are not responsible for any health care service. Please consult with your own domestic licensed health care provider before seeking the services of any health care provider you learn about via our site.

Request your Free Quote

×