KALBİM ARSLAN, Surgeon, obesitysurgery - Nicosia, Cyprus

Near East University Hospital Near East Boulevard Nicosia / TRNC Nicosia, Cyprus
Associated Center: Near East University Hospital
Speciality: Surgeon, obesitysurgery,
Languages: English
Degree: ASSIST. PROF.
Focus Area: KALBİM ARSLAN | Nicosia | Cyprus |

About - KALBİM ARSLAN

ASSIST. PROF. DR. KALBİM ARSLAN 

CV AND LIST OF WORKS 

1. PERSONAL INFORMATION 

NAME, SURNAME: DOĞUM TARIHI ve PLACE: 

KALBİM ARSLAN 09/04/1971 Elazığ 

Current Job: NEU Faculty of Medicine Department of General Surgery Assoc. Prof. Dr. Academic Staff Address of Contact: NEU Hospital, Department of General Surgery, Nicosia TELEPHONE: 6751000.1165 E-mail : kalbim.arslan@neu.edu.tr, kalbimarslan@hotmail.com 

2. EDUCATION 

YEAR GPA UNIVERSITY FIELD OF TEACHING 

1989-1995 Medical Doctor Dicle University 

Faculty of Medicine 

Medical Education 

1999-2004 General Surgery Specialist 

Ankara Numune Training and Research Hospital 

General Surgery 

General Surgery 

01.08.2012 General Surgery Assist. Prof. Dr. 

Near East University Faculty of Medicine 

General Surgery 

General Surgery 

3. ACADEMIC EXPERIENCE 

PERIOD OF WORK TITLE DEPARTMENT UNIVERSITY 

1999.2004 General Surgery 

Specialist 

General Surgery TC SB Ankara 

Numune Training and Research Hospital 

2012 General Surgery Assist. Prof. Dr. 

General Surgery Near East University 

Faculty of Medicine 

4. DISSERTATION OF MEDICAL SPECIALITY AND DISSERTATION ADVISOR 

Title and Year of General Surgery Speciality Dissertation 

Surgical Treatment of Hyperthyroidism 2004 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Atila Korkmaz 

Academic Department the Dissertation Was Given 

TR Ministry of Health Ankara Numune Training and Research Hospital - Ankara 

5. LIST OF PUBLISHED WORKS AND JOBS 

A. WORKS PUBLISHED IN INTERNATIONALLY REVIEWED 

JOURNALS: 

A1 Kalbim Arslan, Ali Özant, Necdet Özçay, İhsan Çalış, Hasan Besim. 

‘’ Protoscolocidal effect of Oleuropein: An invitro study. ‘’ 

Turk J Surg 2019; 35(1):30-34 

A2 Ali Özant, Kalbim Arslan, Necdet Özçay, Hasan Besim 

‘’ Adult multisentric burkitt lymphoma with bowel obstruction due to intussuception. ‘’ 

The Turkish Journal Of Gastroenterology. 

May 2018 Vol: 29 İssue:3 pp: 361-364 

A3 Necdet Özçay, Ali Özant, Kalbim Arslan, Hasan Besim 

'' Analysis of plazma biomarkers as an indicatör for early diagnosis of acute mesenteric ischemia in rat. '' 

Archieves of the Balkan Medical Union. June 2017 vol. 52, no.2, pp. 135-143 

A4 Hasan Besim, Kalbim Arslan 

'' Ceftriaxone Assocıated Acute Cholecystıtıs.'' 

Archieves of the Balkan Medical Union. June 2016 Vol. 51. No.2, pp. 258-260 

A5 Muhabbet Durdiyeva, Hasan Besim, Kalbim Arslan, Hanife Özkayalar, Güliz Yılmaz, Gamze Mocan, Nail Bulakbaşı 

'' Evalution of Breast Cancer Cases Diagnosed ,In the Breast Cancer Screening Program in the Near East University Hospital of North Cyprus. '' 

European Journal of Breast Health ( previous: J Breast Health ). 2015; 11:22-5 

A6 Hasan Besim, Yıldıray Yalçın, Okan Hamamcı, Kalbim Arslan, Muhittin Sonışık, Atila Korkmaz, Sibel Erdoğan, 

“Prevention of Intraabdominal Adhesions Produced by Polypropylene Mesh”. 

European Surgical Research. 34 3 239 -243 2002 Turk J Surg 2019; 35(1):30-34 

A7 Necdet Özçay, Iveta Brosova, Martin Ferkodic, Ali Özant, Kalbim Arslan, Hasan 

Besim. 

‘’ Two cases of intestinal injuries due to seat belt without seat belt sign.’’ 

Journal Of Surgical Case Reports. 2018 JSCR;11, 1-3 

B. WORKS PRESENTED IN INTERNATIONAL CONFERENCES AND PUBLISHED IN PROCEEDINGS 

B1 Hasan Besim, Kalbim Arslan Ceftriaxone Assocıated Acute Cholecystıtıs. Archieves of the Balkan Medical Union. Vol.51 No:2, pp258-260 june 2016 

B2 Kalbim Arslan, Ayham Weas, Umut Faydacı, İhsan Çalış, Hasan Besim. L'EFFET PROTOSCOLICIDAL DE L'OLEUROPEINE Archieves of the Balkan Medical Union. Supplement . Paris / France 2015 

B3 Hasan Besim, Kalbim Arslan, Umut Faydacı, İhsan Çalış. 

‘’ Scolocidal Agents in Hydatid Disease: Justification of Their Usage. Saptamana Medicala Balcanica. Bucharest 8-11 October 2014 

C. ARTICLES PUBLISHED IN NATIONALLY REVIEWED JOURNALS 

C1 Kalbim Arslan, Ali Özant, Necdet Özçay, Hasan Besim ‘’ Overhelming postsplenectomy infection syndrome ‘’ Akademik Gastroenteroloji Dergisi. Ağustos 2017 Vol:16 Sayı: 2 (82-85 ) 

C2 Zülfikar Karabulut, Hasan Besim, Kalbim Arslan, Atila Korkmaz. 

“Strangüle Femoral Herni Kesesinde Akut Apandisit: Olgu Sunumu” İnsizyon, Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 5:1,39-40, (2002) 

D. PROCEEDINGS PUSBLISHED AND PRESENTED IN 

INTERNATIONAL CONFERENCES 

D1 Zülfikar Karabulut, Kalbim Arslan, Settar Bostanoğlu, Atila Kokmaz ‘’ Diyabetik Ayakta Amputasyon İçin Risk Faktörleri ve Skorlaması ’’ 12. Congress of National Surgery Antalya, 2002. 

D2 Kalbim Arslan, Korhan Arslan, Hasan Besim, Atila Korkmaz. “Hipertiroidili Hastalarda Cerrahi Tedavi” 13. Congress of National Surgery Antalya 2004. ( PS-296) 

D3 Mehmet Karaman, Kalbim Arslan, Okan Hamamcı, Atila Korkmaz. '' Deneysel kolon anastomozu modelinde oluşturulan iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine düşük molekül ağırlıklı heparinin etkisi''. 14. Congress of National Surgery Antalya 2006 

D4 Kalbim Arslan, Umut Faydacı, Hanife Özkayalar, Hasan Besim. '' Nadir Meme Tümörleri '' 19. Congress of National Surgery. Antalya 2014 ( PS-0890 ) 

D5 Kalbim Arslan, Umut Faydacı, Hasan Besim, '' Seftriakson ilişkili akut Kolesisitit 

19. Congress of National Surgery. Antalya 2014 ( PS-0199 ) 

D6 Hadi Sasani, Kalbim Arslan, Murat Kocaoğlu, Hasan Besim ‘’ Rektal dev kalsifiye fekalom ve megakolon olgusu ‘’ 37. Congress of National Radiology, 2016, Antalya, Turkey 

D7 Kalbim Arslan. ‘’ Nadir Kronik Pelvik Ağrı Nedeni olarak Extralüminal Basıya bağlı Retroileal ve Retroçekal Apandisit olgusu ‘’ 14. Endoscopic Laparoscopic Surgery Congress &MMSA April2019, Bafra, North Cyprus 

E. PUBLISHED BOOKS 

E1 '' Genel Cerrahi Aciller '' Department Author: Kalbim Arslan 

Acil Hastaya Yaklaşım. Near East University Faculty of Medicine Publishing. TRNC 2014 Editor: Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu 

E2 '' Yanıklarda Tedavi Algoritması ''bölüm yazarlığı: Kalbim Arslan Acil Hastaya Yaklaşım. Near East University Faculty of Medicine Publishing. TRNC 2014 Editor: Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu 

E3 '' Adrenal Bez Hastalıkları '' bölüm yazarlığı: Kalbim Arslan Ameliyathane Teknikerliği için Cerrahi Bilimler Ders Kitabı. Cilt 1. Okman Printing Limited. TRNC May 2016 Editor: Dr. Mehmet İnan 

CONFERENCES ATTENDED AS SESSION MODERATOR 

F. Session Moderator: Kalbim Arslan, Emrah Ruh 

A case of pulmonary Artery Hydatid Cyst. Examination of hydatid cyst mimics in the liver with two cases. Hydatid cyst: A 17 years experience in a tertiary center. ‘’ 2. International Hydatid Cyst Congress. 15-17 November 2018 Near East Unıversity Irfan Gunsel Congres Center. Nicosia / TRNC 

F1 CONFERENCES ATTENDED AS SPEAKER 

F1 Speaker: Kalbim Arslan, Session Moderator: Ömer Alabaz ‘’ Gastrointestinal sistem cerrahisinde akılcı antibiyotik kullanımı ‘’ Sık Karşılaşılan Cerrahi Hastalıklar Sempozyumu Türk Cerrahi Derneği. 5-7 Ekim 2018 Girne – KKTC 

F2 Speaker: Kalbim Arslan, Session Moderator: Ahmet Çınar Yastı '' Yarada Kronikleşme '' Sık Karşılaşılan Cerrahi Hastalıklara Güncel Bakış Sempozyumu Türk Cerrahi Derneği. 21-22 Ekim 2017 Girne - KKTC 

F3 Speaker: Kalbim Arslan, Session Moderator: Kaan Erler ''Travmaya Genel Yaklaşım '' Birinci 153 Acil Servis Sempozyumu Near East University Congress Centre - 07 May 2017 Nicosia - TRNC 

F4 Speaker: Kalbim Arslan, Session Moderator: Ahmet Çınar Yastı '' Nöropatik ve İskemik Ayağın Tanınması ve Riskli Noktalar '' Yara Bakım Sempozyumu. TR Ministry of Health 28 October 2016 İskenderun / Turkey 

F5.Speaker: Kalbim Arslan, Session Moderator: Ali Çetin ‘’ Laparoskopik Cerrahide yeni teknikler ‘’ Yakındoğu 1. Jinekolojik Laparoskopik Cerrahi Sempozyumu. 02 January 2013 TRNC 

G. CERTIFICATES AWARDED 

G1 ‘’ Bariatrik Cerrahide Laparoskopik Gastrik By-Pass Sertifikası ‘’ Rutledge Organisation MGB. 21-22 June 2018 Adana / Turkey 

G2 ‘’ Eğiticinin Eğitimi ‘’ Sertifikası Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Eğitimde Mükemmeliyetçilik Birimi - Sertifikasyon Programı. 9-25 October 2017 Nicosia / TRNC 

G3 ‘’ Laparoskopik ve Açık Cerrahide Stapler Kullanımı ve Eğitimi Kursu ‘’ Turkish Surgical Association - Çukurova University 25 November 2017 Adana / Turkey 

G4 ‘’ Ölçme ve değerlendirme ilkeleri ve çoktan seçmeli soru hazırlama kursu ‘’ EEP ( Eğiticilerin Eğitimi Programme ) 21 May 2013 Near East University – TRNC 

G5 STE ( Sürekli Tıp Eğitimi ) Sertifikası – December 2014 Near East University Nicosia / TRNC 

H. Articles Finished In terms of Clinical And Experimental Data and Currently awaiting Publishing in International Journals by Editors: 

H1 Settar Bostanoğlu, Kalbim Arslan, Mehmet Karaman, Paşa Doğan, Atila Korkmaz, ‘' Effect of low molecular wight heparin on ischemia reperfusion injury in an experimental colon anastomosis model ‘’ . 

J. SCIENTIFIC AND EXPERIMENTAL ONGOING WORKS APPROVED BY THE ETHICAL COMMITTEE 

J1 Kalbim Arslan, Necdet Özçay, 

‘’ Skolosidal Olarak Kullanılan Oleuropein’in Kostik Sklerozan Kolanjit Gelişimi Üzerine Etkisi ‘’ 

Yakındoğu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı 2018 

J2 Kalbim Arslan, Necdet Özçay. 

‘’Sıçanlarda Kemoterapiye ve İmmunosupresif ilaçlara bağlı gelişen intestinal mukozit üzerine probiyotiklerin etkileri ‘’ 

Yakındoğu Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı 2018 

K. MEMBERSHIPS OF SCIENTIFIC ORGANISATIONS 

K1 Turkish Medical Association K2 Cyprus Turkish Medical Association K3 Ankara Chamber of Physicians K4 Turkish Surgical Association K5. Cyprus Turkish Neurological Society K6 Endoscopic Laparoscopic Surgical Association

Prices

Near East University Hospital Prices in Nicosia CyprusPricesEnquire
Liposuction in Nicosia, Cyprus$1500Enquire
Body Lift in Nicosia, Cyprus$6800Enquire
Gynecomastia in Nicosia, Cyprus$1800Enquire
Sleeve Gastrectomy in Nicosia, Cyprus$5000Enquire
Botox in Nicosia, Cyprus$340Enquire
PET Scan in Nicosia, Cyprus$1400Enquire
Dental Crowns in Nicosia, Cyprus$270Enquire
Breast Implants in Nicosia, Cyprus$2300Enquire
Breast Reduction in Nicosia, Cyprus$2500Enquire
Dental Implants in Nicosia, Cyprus$900Enquire

Near East University Hospital reviews

 • User Profile Image

  ulas

  From our hospitalization to our transfer to Turkey, his interest and relevance is always at hand, especially Uzm. We would like to thank Dr. Neslihan and all the staff of the neurology department.

  Google Oct 08 2021
 • User Profile Image

  Quanty

  Its a great hospital but if you are sick and have lots of money.

  Google May 27 2022
 • User Profile Image

  Kerem

  Technically a good hospital. At least the checkup service was good. However, I think some of his staff are bad at patient pedagogy. Also, a private hospital should work between 12 30 13 30. Of course, all their workers should take a 1 hour lunch break, but this break should be done alternately.

  Google May 30 2022
 • User Profile Image

  selma

  I felt like at home. thank you everyone

  Google Jun 16 2022
 • User Profile Image

  Cihat

  I want to write especially for the staff on the obstetrics floor and the intensive care staff. They deserve their salaries until the end. The facilities of the hospital are very good. The reason why I dropped 1 point is that it is too expensive. But when the priority is health, money is not considered at that time.
  Good luck to the staff, although it is expensive.

  Google Jun 04 2022
 • User Profile Image

  Angela

  Jacqueline Williams, cancer patient thank you for everything that you have done for me , doctors, nurses and all the staff are amazing. Recommended.

  Google Mar 19 2021

PlacidWay.com provides information and travel related services. We do not provide health care services. We provide information solely for informational purposes and do not endorse any particular health care provider or facility or any particular health care service or treatment. We are not affiliated with any health care provider or service and we are not responsible for any health care service. Please consult with your own domestic licensed health care provider before seeking the services of any health care provider you learn about via our site.