Ferhat ERİŞİR, rinoplasty, ear, nose, facial, facialsurgery - Nicosia, Cyprus

Near East University Hospital Near East Boulevard Nicosia / TRNC Nicosia, Cyprus
Associated Center: Near East University Hospital
Speciality: rinoplasty, ear, nose, facial, facialsurgery,
Languages: English,German
Degree: Professor Doctor
Focus Area: Ferhat ERİŞİR | Nicosia | Cyprus |

About - Ferhat ERİŞİR

Ferhat Erişir, Prof.  MD.

 

Identity details

 

Date of Birth: 02.09.1953

Place of Birth: Baf/ Kıbrıs

 

Medical Education and Specialty:

 

1972-1979 School of Medicine, Cerrahpaşa Medicine University,

1982-1995 Chief Asistant, Cerrahpaşa Medicine University,

1995-2002 Associate Professor, Cerrahpaşa Medicine University,

2002-2018 Professor, Cerrahpaşa Medicine University,

2018- ...     Professor and Chief of ENT Departmant, Near East Univesity Hospital

 

Professional experience/Performance Details

 

In 1982, he started to work as an assistant in Cerrahpaşa Medical Faculty ENT Department. He became Associate Professor in 1995 and Professor in 2002.BesideENT department, he also gained fame by operations in the field of facial aesthetic surgery and he is one of the first founders of Turkey Facial Aesthetic Surgery Association.

 

- More than 500 face and neck lift,

- More than 700 eyelid aesthetics,

- More than 5.000 rhinoplasty, septoplasty,

- More than 5.000 tonsillectomy and adenoidectomy,

- More than 1.000 head and neck cancer surgery,

- More than 1.000 salivary gland surgery,

- More than 1.000 ear microsurgery,

- More than 1.000 sleep apnea surgery.

 

 

 

 

Scientific Events/Certificates

- Hearing Aids Symposium 12-14 January 1984 Uludağ

- Otolaryngology Bleeding, Pain, and Stomatological Syndromes Symposium (Istanbul / October 1986)

- International Symposium on Neuro-Otologic Surgery (Istanbul / May 1988)

- International Symposium on Dysphonias in Otolaryngology and Art (İstanbul/October 1990)

- XV Word Congrees Of Otorhınolaryngology Head Neck Surgery (İstanbul / June 1993)
- Septorhinoplasty Functional and Reconstructive Nasal Surgery Symposium (Ankara/May 1996)

- II. Functional And Reconstructive Nose Surgery Symposium (Ankara/October 1998)
- American Academi Of Facial Plastic And Reconstructive Surgery “Rhinoplasty MeetingLive Surgery Course”(Chicago/June 2001)
- Functional And Plastic Nose Surgery “Series of International Conferences in KBB - III İzmir (İzmir/November 2000)

- II. Palandöken Kbb Symposium Yenilik Innovations in Rhinology Erzurum (Erzurum / March 2001)

- IU. Cerrahpaşa Faculty of Medicine Auditorium “Infectious Diseases in ENT” (İstanbul / October 2002)
- University Of California & San Francisco Otology And Neurotology Update (San Francisco/November 2002)
- 2nd International “Milano Masterclass”“Consensus And Controversies Rhinoplasti And Pearls Of Facial Plastic Surgery” (Milano/March 2003)
- International Istanbul Otorhınolaryngology Meeting(İstanbul / May 2003)

- The Intenational Federation Of Facial Plastic Surgery SocietiesThe European Academi Of Facial Plastic Surgery(England / May 2004)
- II. American Society For Dermatologic Surgery “The Annual Sumposium On The Latest Advences İn Facial Plastic Surgery” (Colorado, USA /February 2005)
- International Conference Series İn Otolarengology –VI Recent Advances İn Rhinoplasty And Facial Plastic Surgery(İzmir / November 2005)
- 28th Congress of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (Antalya / May 2005)
-XVIII Ifos World Congress( International Federation Of Oto-Rhino-Larengological Societies (Rome  / June 2005)
- 2005 Eafps Annual Conferance“Long – Term Results In Nasal And Facial Plastic Surcery”(Florence / October 2005)

Articles

 

 1. Sözen  N,   Devranoğlu  İ,   Umul  M,   Erişir  F. (1986). “Nazal Kavite ve Paranasal Sinüs Malign Melanomları.” Türk Otolarengoloji Arşivi, 24, 88-92.
 2. “Organik Lezyonu Bulunmayan Üç Olgu Nedeniyle Sialore” Sözen  N,   Erişir  F,  Devranoğlu  İ. C. T. F. (1988). “K.B.B. Abd Dalı X. Akademik Haftası. Uluslararası  Nöro Otolojik Cerrahi Sempozyumu Kitabı”. İstanbul, 80-84
 3. Sözen  N,   Sunar  O,   Devranoğlu  İ,   Erişir  F,   Papila  İ (1988). “Objektif Tinnitus”.  Türk Otolaringoloji Arşivi, 26,196-200
 4. Devranoğlu  İ, Altuğ  T, Osman  T, Erişir  F. (1988)“Les Sinusites D’enfants”.Xx E Semanie Medicale Balkanique, Atina
 5. Sunar  O,   Sözen  N,  Altuğ  T, Devranoğlu  İ, Nöberi  M, Erişir  F, Papila  İ,  Osman  T,  Bilgin  H, Ada  M,  Cansız  H, Çamur  Ö,   Bilici S, Küçük  İ,  İhtiyar  H. (1989).
  “1982-1989 Yılları Arasında Takip Ettiğimiz 119 Larenks Kanseri Vakasının  Değerlendirilmesi”.  Türk Otolarengoloji XX. Ulusal Kongresi Kitabı. Girne/ Kıbrıs, 298-299.
 6. Enver  Ö, Devranoğlu İ,  Erişir F.(1990).“Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Patolojisi”.
  Türk Otolarengoloji Arşivi, 4,196-198.
 7. Erişir  F. (1990). “İnsan Sesinin Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri”. “ Panelist ” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı.İstanbul
  43-49.
 8. Korkut N, Öz  F,  Erişir  F,  Enver  Ö,  Ada  M,  Şenocak  D, Özdoğan  A,  Toprak  M. “Boyun Künt Travmaları  “Bir Laringotrakeal Seperasyon    Olgusu” (1990).
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul.144-1529
 9. Erişir  F,  Oran  Y,  Üçler  E,  Koruyucu  E. (1990). “Akut Otitis Media Komplikasyonlarından Zigomatik  Mastoidit” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı  XI.Akademik Haftası Kitabı. İstanbul 183-184.
 10. Erişir  F,  Oran  Y, Koruyucu  E, Pişirici  M, Çağlar  R, Kocamal  B. (1990). “Otojen İntakranial Komplikasyonlardan Lateral Sinüs Tromboflebiti Ensidansı”. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul
 11. Erişir  F, Oran  Y, Koruyucu  E, Kocamal B, Çağlar  R, Hekmat  A R. (1990).
  “Nazofarengeal Anjiofibromlar ve Ayırıcı Tanı”. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 276-277.
 12. Korkut  N,  Öz  F,  Toprak  M,  Özek  H,  Erişir  F. (1990). “Ön Kafa Tabanı Osteomlarında Cerrahi Seçenekler”. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 229-233 
 13. Korkut  N, Pazarlı  H, Oğuz  V, Erişir  F, Toprak  M, Şenocak  D,  Özdoğan  A. (1990). “Nazoorbital Patolojilerde İntraorbital Girişimler.” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  K.B.B. Anabilim Dalı , XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 278-281.
 14. Şenocak  F,  Toprak  M,  Korkut  N,  Öz  F,  Erişir  F,  Bilgin  H,  Şenocak  D. (1990). “Ses Sorunlarına Klinik Yaklaşım.” Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı XI. Akademik Haftası Kitabı.İstanbul.260-269.
 15. Enver  Ö,  Erişir  F,  Çağlar  R,  Doğan  E,  Kocamal  B. (1990). “Anne Sütü Ve Suni Beslenmenin Bebeklerdeki Akut Otitis Media İnsidansına Etkilerinin Karşılaştırılması.”
  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B. Anabilim Dalı, XI. Akademik Haftası Kitabı. İstanbul. 191-195.
 16. Papila  İ,  Altuğ  T,  Erişir  F,  Cansız  H,  Devranoğlu  İ, Sunar  O,  Sözen  N. (1991).
  “Total Larenjektomilerde Tuba Eustaki Ve Orta Kulak Fonksiyonlarının Odiyometre Ve Elektroakustik İmpedansmetre İle Araştırılması.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 29,181-183.
 17. Erişir  F, Korkut  N, Toprak  M, Papila  İ, Hekmat  Ar, Çağlar  R,  Şenocak  F. (1991). “Kulak Burun Boğazda Aerodigestif Yabancı Maddeler.”Ctf  Endoskopi Dergisi. 2,7-11.
 18. Papila  İ,  Devranoğlu  İ,  Erişir  F,  Altuğ  T,  Çamur  Ö. (1991). “Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri Ve Özofagoskopi.”C.T.F. Endoskopi Dergisi. 2, 9-14.
 19. Papila  İ,  Çanakçıoğlu  S,  Erişir  F,  Altuğ  T,  Çamur  Ö. (1991). “Kord Vokal Paralizilerde Yatrojenik Faktör,  Tiroidektomi Sonrası Oluşan Kord Vokal Paralizileri.”
  Ctf Çağdaş Cerrahi Dergisi. 5,162-166.
 20. Öz  F,  Toprak  M,  Öktem  F,  Erişir  F,  Korkut  N, Özdoğan A, Şekercioğlu  N. (1991). “Subglottik Sarkomlar”. 21. Ulusal Türk  O.R.L.  Kongresinde  Tebliğ  Edilmiştir. Manavgat-Antalya. 
 21. Özdoğan  A,  Şenocak  F, Akan  D, Şekercioğlu  N, Korkut N, Erişir  F. (1991).
  “İstanbul Şehri Değişik Bölgelerinde Trafik Gürültü Sorunu”. 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat - Antalya.
 22. Toprak M, Korkut N, Erişir  F, Öz  F, Şenocak  F. (1991). “Hiperkinetik Disfonilerde Stroboskopik Ve Spirometrik Parametreler.” 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat  Antalya.
 23. Korkut  N., Enver  Ö., Toprak  M., Erişir  F, Öz  F., Şekercioğlu  N. (1991). “Transnazal Yaklaşım İle Orbitadan Yabancı Cisim Çıkarılması.” 21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat  - Antalya.
 24. Korkut  N., Toprak M., Erişir  F, Öz  F.,  Şekercioğlu  N. (1991). “Larengeal Stenozlarda Uyguladığımız Cerrahi Yöntemler”. 21.Ulusal Türk  O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat - Antalya. 
 25. Şenocak D., Erişir F., Korkut N., Toprak M., Öz F, Şekercioğlu  N. (1991).“Otolojik Bir Prosedür Olarak Translabirenter Akustik Nörinom Ekstripasyonu”.  21.Ulusal Türk O.R.L. Kongresinde Tebliğ Edilmiştir. Manavgat  - Antalya.
 26. Erişir   F.,  Korkut  N.,  Papila  İ.,  Toprak  M.,  Enver  Ö.,  Akan  D. (1992). “Çocuklarda Kolesteatom Yaygınlığı Ve Kemikçik Zincirinin Durumu.”C.T.F Dergisi. 23, 69-72.
 27. Erişir  F.,  Toprak  M.,  Papila  İ.,  Enver Ö., Şenocak D., Çağlar R., Akan . (1992). “Baş Boyun Kanserlerinde Boyun Metastazı Tedavisi.” D.C.T.F. Dergisi. 23,73-77.
 28. Erişir  F., Özek  H.,Öz F., Çağlar  R.,  Alaiali  H. S.,  Akan  D. (1992). “Kronik Böbrek Yetmezliğinde Hemodiyaliz Uygulanan ve Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Odyometrik Bulgular.” C.T.F. Endoskopi Dergisi. 3,36-39. 
 29. Erişir F., Enver  Ö. (1992). Submukoz Damak Yarığı. Türk Otolarengoloji Arşivi. 30, 161-163.
 30. Papila  İ.,  Çanakçıoğlu  S.,  Erişir  F.,  Altuğ  T.,  Küçük İ. (1992).  “Ani İşitme Kayıplarında Viral Etkenler.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 30,90-92.
 31. Erişir  F.,  Şenocak  D. (1992). “Baş Ağrılı Hastalarda Otolaringolog İçin Yaklaşım.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 30, 125-128.
 32. Erişir  F,  Altuğ  T,  Özek  H,  Akan  D. (1992).“Uzun Stiloid Proçes  ‘Eagle Sendromu’ ”. C.T.F.  K.B.B. Anabilim Dalı1 12. Akademik Haftası  “ Baş Ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler “Sempozyumunda Tebliğ Edilmiştir. İstanbul. 
 33. Erişir F, Akan D. (1992). “Tüberküloz Otitis Media.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 30, 10-12.
 34. Erişir  F,  Enver  Ö,  Akan  D. (1993). “Ekstramedüller Maksiller Sinüs Plasmositomu”.  C.T.F. Endoskopi Dergisi. 3,39-44. 
 35. Yüksel  A,  Şenocak  D,  Sözüer  D,  Erişir  F,  Keskin   G, Yalçın  E. (1993). “The Effects of Antiepileptic Drugs on The Brainstem Auditory Evoked Potentials.İst. Ü. Çapa Tıp Fakültesi  “Medical Bulletin” Dergisi. 26,89-91.
 36. Özdoğan A, Şenocak F, Akan D, Şekercioğlu N, Korkut  N, Erişir  F. (1993). “Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Ayırıcı Tanı.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 31,14-17. 
 37. Erişir  F,  Enver  Ö,  Papila  İ,  Gökçel  A,  Toprak  M, (1993). “Dil Kanserlerinde Tedavi Prensipleri.” Çağlar  Türk Otolarengoloji Arşivi. 31,53-56. 
 38. Erişir  F,  Yıldırım  N. (1994). “Kartegener Sendromunda Bronş Mukozasından Alınan Biopsinin Ultasrüktürel İncelenmesi.” C.T.F. K.B.B. Anabilim Dalı XIII. Akademik Haftasında Tebliğ Edilmiştir. İstanbul.
 39. Toprak  M,  Şenocak  D, Erişir  F, Uygun  N,  Gökçel  A. (1995). “Larengeal Amilodoz.”  Türk Otolarengoloji Arşivi. 33,8-11. 
 40. Erişir  F,  Şenocak  D,   Toprak  M. (1995). “Displaced Thırd Molar In Lateral Pharyngeal Space: Report Of A Very Rare Case.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 33, 62-64.
 41. Erişir F,  Çağatay  T,  Öztürk  M,  Yılmaz  N,  Pişiriciler  R, Sipahi S. (1997).  “Structural Changes Of The Tracheobronchıal Ephıthelıum In Tracheostomy  Patıents.” 2.D Congress Of The Macedonian Society. Ohrid, Macedonia.
 42. Erişir  F,  Öktem  F,   Özdoğan  A,  Oğuz  F. (1997). “Alström Sendromu.” 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji & Baş-Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster Olarak Sunulmuş Ve Kabul Edilmiştir. Antalya.
 43. Erişir  F, Oğuz  F,  Özdoğan  A,  Oran  Y. (1998). “Dil Absesi: ‘Olgu Sunumu’”. C.T.F  K.B.B. Anabilim Dalı 15. Akademik Haftasında Poster Olarak Sunulmuş ve Kabul Edilmiştir. İstanbul.
 44. Özdoğan  A,   Erişir  F,   Öktem  F,   Tezer M, Oğuz  F. (1998). “Parotis’de  Primer  Kist  Hidatik.” C.T.F. K.B.B Anabilim Dalı 15. Akademik Haftasında Poster Olarak Sunulmuş ve Kabul Edilmiştir.İstanbul.
 45. Erişir  F,  Oğuz  F,  Özdoğan  A. (1999). “Tonsillolitiazis & Rinolitiazisler” 25. Ulusal  Türk Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Poster  Olarak Sunulmuş ve Kabul Edilmiştir. İzmir.
 46. Özdoğan  A,   Erişir F,   Özsoy Ö,  Cansız  H,  Oğuz  F,  Karakullukcu M B,  Erdamar  S. (1999). “Diabetik Şıçanlarda Nazal Mukoza Değişiklikleri.” Türk Otolarengoloji Arşivi, 37, 85-88.
 47. Özdoğan  A,  Öktem  F,   Erişir  F,   Cansız  H,   Kalekoğlu  N,  Yener  M,   Oğuz  F. (2000). “A  New Technique in The Treatment of  Salivary  Fistula.”K.B.B Postası Dergisinde Yayınlanmak Üzere Teslim Alındı.
 48. Erişir F,  Enver Ö. (2000). “Gastroözofageal Reflü ve Larengolojik  Komplikasyonları.”  C.T.F. Endoskopi Dergisi. 11,61-67.
 49. Erişir  F, Oktar  H, Yılmaz  N, Demir  T, Yılmazer G. (2000). “Ultrastructural Mucosal Changes Of  The Tracheobronchıal   Tree   In   Laryngectomısed   Patıents.” Eurem 2000 Electron Microscopy İn Molecular Pathogenesis Kongresinde Poster  Olarak Sunulmuş Ve Kabul Edilmiştir.  Brno  Çek Cumhuriyeti.
 50. Erişir F. (2000). “Oral Kavite Selim Lezyonları: “Panelist” C.T.F. 16 Akademik Haftası. İstanbul.
 51. Erişir F, Öktem F,  İnci E,  Oğuz F. (2001). “Frontal Sinüs Piyoseli.”  Ptt Hastanesi Tıp Dergisi. 23, 45-48.
 52. İnci E,  Erişir F,  Güçlü  E, Yılmaz N, Toprak N. (2001). “Sinüzitte Sitolojik Tanımlama”. Ptt Hastanesi Tıp Dergisi.  23,16-20.
 53. Erişir F, Cansız H, İnci E,  Özdoğan A, Tosyalı Y. (2001).  “Larenjeal Tüberküloz.”Kbb Klinikleri. 3, 42-43. 
 54. İnci E,  Erişir F. (2001). “Yanakta Yabancı Cisim.” Endoskopi 12, 58-60.
 55. Öztürk Ö,  İnci E, Öktem F,  Erişir F,Kalekoğlu N, Aydın S, Karakullukcu B. (2001). “Kulak Burun Boğaz Hastalarında Semptomatik Gastro- Özofageal Reflünün Değerlendirilmesi.” Endoskopi 12, 48-53. 
 56. Erişir F,  Aydın S,  Güçlü E,  Güvenç G,  İnci E, Yüksel S. (2001).  “Meniere Hastalığında İntratimpanik Gentamisin Tedavisinin Yeri” Haseki Tıp Bülteni. 39, 87-91.
 57. Erişir F,  İnci E. (2001). “Total Larenjektomiden Sonra Vokal Rehabilitasyon.” Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 32, 80-85.
 58. İnci E, Erişir F. Öncül O. (2001). “Tonsillitte Bakteriyolojik Çalışma.”
  Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 32, 221-225.
 59. Erişir F,  Yüksel S,  Tosyalı Y,  Güçlü E. (2001). “Endometriosis Of The Lip And Tongue: A Case Report.” Kbb İhtisas Dergisi 8, 1-3.
 60. Erişir F,  İnci  E,  Öztürk Ö,  Papila İ. (2001). “Bilateral Kord  Paralizisinde  Endoskopik  Lazer Aritenoidektomi.” C.T.F. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 15, 154-157.
 61. Erişir F,  İnci E, Güçlü E. (2001). “Esophageal  Foreign Bodies in Children.” 
  C.T.F. Endoskopi Dergisi.12, 84-88.
 62. Septorinoplasti.  “Panelist”  (2001). II. Palandöken K.B.B. Sempozyumu. Erzurum.
 63. Erişir F, Öktem F, İnci E. (2001). “Effects Of Steroids On Edema And Ecchymosis In Rhinoplasty.” Türk Otolarengoloji Arşivi. 39, 171-175.
 64. Erişir F, Oğuz  F, Oran  Y, Özdoğan  A. (2001). “Nadir Görülen Bir Sendrom: Treacher Collins.” Kbb Klinikleri.3, 117-119.
 65. Erişir F, İnci E. (2001). “Toxic Shock Syndrome.“Following Endoscopic Surgery”. Türk Otolarengoloji Arşivi. 39(3), 171-175.
 66. Erişir F, Şenocak D, İnci E, Güçlü E. (2002). “Multible Plaques On The Face And Neck Of A Middle-Age Man Diagnosis: Secondary Syphilis.”Ent Journal. 81, 55-56.
 67. Incı E, Erisir F, Ada M, Ozturk O, Guclu E, Oktem F,Toprak M. (2002). “Hyperbaric Oxygen Treatment In Sudden Hearing Loss After Unsuccessful Medical Treatment.” Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 9(5), 337-41.
 68. Cansiz H, Inci E, Erisir F, Hizli C, Yener M, Cambaz B, Dervisoglu S. (2002). “Aneurysmal Bone Cyst Of The Sphenoid Bone.” J Craniofac Surg.13(3), 411-4.

Prices

Near East University Hospital Prices in Nicosia CyprusPricesEnquire
Liposuction in Nicosia, Cyprus$1500Enquire
Body Lift in Nicosia, Cyprus$6800Enquire
Gynecomastia in Nicosia, Cyprus$1800Enquire
Sleeve Gastrectomy in Nicosia, Cyprus$5000Enquire
Botox in Nicosia, Cyprus$340Enquire
PET Scan in Nicosia, Cyprus$1400Enquire
Dental Crowns in Nicosia, Cyprus$270Enquire
Breast Implants in Nicosia, Cyprus$2300Enquire
Breast Reduction in Nicosia, Cyprus$2500Enquire
Dental Implants in Nicosia, Cyprus$900Enquire

Near East University Hospital reviews

 • User Profile Image

  ulas

  From our hospitalization to our transfer to Turkey, his interest and relevance is always at hand, especially Uzm. We would like to thank Dr. Neslihan and all the staff of the neurology department.

  Google Oct 08 2021
 • User Profile Image

  Quanty

  Its a great hospital but if you are sick and have lots of money.

  Google May 27 2022
 • User Profile Image

  Kerem

  Technically a good hospital. At least the checkup service was good. However, I think some of his staff are bad at patient pedagogy. Also, a private hospital should work between 12 30 13 30. Of course, all their workers should take a 1 hour lunch break, but this break should be done alternately.

  Google May 30 2022
 • User Profile Image

  selma

  I felt like at home. thank you everyone

  Google Jun 16 2022
 • User Profile Image

  Cihat

  I want to write especially for the staff on the obstetrics floor and the intensive care staff. They deserve their salaries until the end. The facilities of the hospital are very good. The reason why I dropped 1 point is that it is too expensive. But when the priority is health, money is not considered at that time.
  Good luck to the staff, although it is expensive.

  Google Jun 04 2022
 • User Profile Image

  Angela

  Jacqueline Williams, cancer patient thank you for everything that you have done for me , doctors, nurses and all the staff are amazing. Recommended.

  Google Mar 19 2021

PlacidWay.com provides information and travel related services. We do not provide health care services. We provide information solely for informational purposes and do not endorse any particular health care provider or facility or any particular health care service or treatment. We are not affiliated with any health care provider or service and we are not responsible for any health care service. Please consult with your own domestic licensed health care provider before seeking the services of any health care provider you learn about via our site.