СOVID-19 Alert!

With global travel restrictions, we are arranging online medical consultations with best medical centers as well as pre-bookings for future medical treatments. Explore Now… Go Later. Continue your healthcare journey.

PlacidWay Romania Medical Tourism

PlacidWay Romania Medical Tourism Videos

Bucharest, Romania


PlacidWay Romania Medical Tourism Yoga/Meditation Videos in Bucharest Romania

Watch PlacidWay Romania Medical Tourism Yoga/Meditation Videos in Bucharest Romania

Request Info Center Details Chat With Us

PlacidWay Romania Medical Tourism

PlacidRomânia este un program de turism medical PlacidWay, special conceput pentru a satisface nevoile cet??enilor români care î?i doresc s? c?l?toreasc? spre destina?ii din întreaga lume ?i au nevoie de tratamente avansate ?i eficiente pentru tratamente cronice, opera?ii cosmetice, tratamente alternative ?i multe altele. PlacidRomania combin? servicii de excelen?? în limba român? pentru pacien?ii care doresc îngrijiri medicale în str?in?tate, atât accesibile cât ?i eficiente. De la speciali?ti în chirurgie cosmetic? la clinici de medicin? alternativ?, cum ar fi celulele stem sau centre de tratament de fertilitate în str?in?tate, PlacidRomânia v? va ajuta pas cu pas la g?sirea op?iunii celei mai convenabile, oferindu-v? asisten?? gratuit? personalizat? în c?utarea dumneavoastr?: solu?ii de tratamente, chirurgie, programe de wellness. Tratamente Read More
Request Info Center Details Chat With Us

Center Rating

Not yet reviewed, be the first to write a review.


Free Call