Dr. Savas Ozyigit| Fertility | Gynecology | Nicosia, Cyprus

Dr. Savas Ozyigit Gynecology and Obstetrics Nicosia, Cyprus

About - Dr. Savas Ozyigit

PROFESSIONAL BACKROUND:

 • Worked as an assistant Gynecologist at University of Hacettepe Between   1976-1977
 • Worked as a Gynocologist at Burhan Nalbantoğlu Public Hospital Between 1977-2004
 • Chief of Obstetrics and Gynecology Department at Burhan Nalbantoglu Public Hosptial 1992-2004
 • Retired from Public hospital in 2004 since working as managing director of North Cyprus IVF and Genetic Institue.

 

COURSES & CERTIFICATES:

 • Certificate in Prenatal Diagnosis: Worked with Dr Giovanni Monni learned tecniques of transabdominal chorionic villus sampling, amniocentesis, cordocentesis and practised doppler velocimetry between 1Februar- 30March 1991 at Ospedale Regionale Per Le Microcitemie Cagliari- Italy
 • Worked with Professor C. H. Rodeck at University College of Middlesex School of Medicine between 1- 28 October 1992
 • IVF Applications Certificate: Attanded ovulaction induction, folliculometry, oocyte aspiration, embryo transfer applications at Dr. Pakize Tarzi Assisted Reproduction Centre between 15/05/2000- 30/05/2000  and 15/08/2000- 15/09/2000
 • Worked with Professor Kypros Nicolaides at King’s College Hospital Harris Birthright Research Center For Fetal Medicine between 1-15 October 2004
 • Attended more than 200 Congress, Symposioms and work shops in many different countries.

 

Publications

Books and Book Chapters

 • Ozyigit Savas. Gebelik ve Dogum. 2nd rev. KKTC: Çığ Matbaacılık; 2003.188 p
 • Ozyiğit, Savaş. Tup  Bebek ve Donasyon. Yardımcı Üreme Teknikleri Temel Klinik ve Embriyolojik Uygulamalar, 1st Edition. Turkey: Nobel Kitabevi; 2011. Chapter 35, Tup Bebek veDonasyon; p. 505-17

 

JOURNAL PUBLICATIONS:

 • Gebelikte Akut Lösemi. Kadın Doğum Dergisi. Sayı 1 Yıl 1991
 • Daha Önce Laminaria Uygulanmış 2. Trimester Gebeliklerin Prostoglandin F2 Alpha’nın İntra Amniotik Verilmesi ile Sonlandırılması. Kadın Doğum Dergisi.Sayı 3 Yıl 1991
 • Beta Thallasemia’nın Prenatal Tanısı için İlk Trimester Gebeliklerde Transabdominal Yoldan Korionik Villus Örneği Alınmasında Free-Hand Tekniği Sonuçları. Kadın Doğum Dergisi. Kasım 1992 s.153-156. Savaş Özyiğit, Mehmet Avcı, Ayşe Sözüöz, Halil İbrahim Tekin, Cengiz Karalezli, Gökhan Çıragil.
 • Servikal Agenezi ve Vertebral Malformasyon. Kadın Doğum Dergisi. Savaş Özyiğit, Mehmet Avcı, H.İbrahim Tekin, Cengiz Karalezli, Gökhan Çırağı. Sayı 2 Yıl 1992
 • Vaka Taktimi: Serviko- vajinal Agenezi de Konservatif Cerrahi. Kadın Doğum Dergisi Şubat 1993 s.275-276 .Savaş Özyiğit, Mehmet Avcı, H.İbrahim Tekin, Cengiz Karalezli, İ.Gökhan Çıragil
 • İleri Evre Over Kanseri Olgularında Kombine İntraperitoneal ve Intravenöz CisplatinTedavisi. Yeni Tıp Dergisi 12(1): 17-20, 1995. Savaş Özyiğit, Musa Olgu, Berk Angün, Özlem Oğuz
 • Sezaryan Doğumda Uterin Alt Segment Transvers Kesisinin Tek-Kat Kapatılması. Hekimce Sayı 27  1996.Savaş Özyğit, Hıfsiye Yücel, Minel Akın
 • K.K.T.C.’de Tıp Fakültesi Olayı Üzerine. Hekimce Sayı 21 Mart 1999. Savaş Özyiğit
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Prenatal Tanıda İnvaziv Girişimler. Hekimce 1997/43. Savaş Özyiğit
 • Otoimmun Trombositopenik Purpura ve Gebelik. Hekimce 1997/41. S. Özyiğit, G. Bozkurt, H. Yücel
 • K.K.T.C. Thalessaemia’nın Dünü, Bugünü, Yarını. Rapor 1992S. Özyiğit, M. Avcı, A. Sözüöz
 • Gerçek Hermafrodit. Türk Patoloji Dergisi. 16(1-2) 3-4 (2000). Mehmet Müderriszade, Tarık İzbul, Sonuç Büyük, Savaş Özyiğit.
 • KKTC Master Planı İle İlgili Görüşler. Hekimce Mart 2000. Savaş Özyiğit
 • Gebelikte Miyemektomi. Jinekolojive Obstetrik Dergisi 15: 112-117; 2001. Savaş Özyiğit, Musa Olgu, Mehmet Avcı, Haldun Canova, Funda Doğaroğlu
 • Abortus. Kürtajın Tarihteki Yeri, Dinsel Açıdan İncelenmesi, Sosyomedikal Yönü.  İnsanzamanmekan Savaş Özyiğit

Education - Dr. Savas Ozyigit

Faculty: University of Ankara Faculty of Medicine- Turkey 1967 - 1971- Medical Doctor Specialty: University of Hacettepe Faculty of Medicine Department of Gynecology and Obstetrics- Turkey 1972- 1976Gynecologist-Surgeon

Membership - Dr. Savas Ozyigit

ESHRE: Europian Socıety of Human Reproduction & embryology- Since

ASRM: American Society for Reproductive Medicine- Since


Jesse Tino

PlacidWay

Support